دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
کوچه باغهای روستای گردشگری خانقاه دراستان کرمانشاه دربهار96

کوچه باغهای روستای گردشگری خانقاه دراستان کرمانشاه دربهار۹۶

8
1 دیدگاه
1663
گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

2
بدون دیدگاه
383
سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

3
بدون دیدگاه
252
پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

1
بدون دیدگاه
517
سرازیر شدن بهمن درپاوه

سرازیر شدن بهمن درپاوه

14
بدون دیدگاه
2767
نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

10
بدون دیدگاه
1475
باغ گلهای شهر کرمانشاه

باغ گلهای شهر کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1682
مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
559
برداشت انار در پاوه

برداشت انار در پاوه

11
بدون دیدگاه
2380
طبیعت بکر اورامانات

طبیعت بکر اورامانات

14
بدون دیدگاه
2526
طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

15
بدون دیدگاه
1823
طبیعت بکر و زیبای هورامان

طبیعت بکر و زیبای هورامان

15
2 دیدگاه
1689
روستای قیطول در گیلانغرب

روستای قیطول در گیلانغرب

10
بدون دیدگاه
1575
گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

17
بدون دیدگاه
1933
نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

14
1 دیدگاه
1359
نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

12
1 دیدگاه
1299
غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

9
1 دیدگاه
646
نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

10
بدون دیدگاه
528
طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
1285
پاییز زیبای پاوه

پاییز زیبای پاوه

14
بدون دیدگاه
1998
غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1432
باغ انار- پاوه

باغ انار- پاوه

22
بدون دیدگاه
3608
سد داریان -کرمانشاه

سد داریان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
3316
طبیعت بهاری کرند غرب

طبیعت بهاری کرند غرب

4
بدون دیدگاه
531
آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

10
بدون دیدگاه
1451
نمایی از شهرستان پاوه

نمایی از شهرستان پاوه

9
بدون دیدگاه
1121
طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
772
طاق بستان-کرمانشاه

طاق بستان-کرمانشاه

2
بدون دیدگاه
722
نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
1072
رودخانه هورامان -کرمانشاه

رودخانه هورامان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
2127
نمایی ازشاهو دراورامانات

نمایی ازشاهو دراورامانات

6
بدون دیدگاه
747
باغات پاوه دریک روز بهاری

باغات پاوه دریک روز بهاری

11
بدون دیدگاه
1220
بهشت گمشده پاوه

بهشت گمشده پاوه

55
1 دیدگاه
7372
نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

7
بدون دیدگاه
1657
طبیعت زیبا و بکر هورامان

طبیعت زیبا و بکر هورامان

7
بدون دیدگاه
1158
روستای ملاورد-کرمانشاه

روستای ملاورد-کرمانشاه

43
بدون دیدگاه
6412
طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
1416
طبیعت بکر هورامان

طبیعت بکر هورامان

44
بدون دیدگاه
4318
رودخانه سیروان-هورامان

رودخانه سیروان-هورامان

38
بدون دیدگاه
4913
جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

18
بدون دیدگاه
4081
روستای ده سرخ-کرمانشاه

روستای ده سرخ-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
2836
لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

13
بدون دیدگاه
2264
روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

13
بدون دیدگاه
1827
تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

21
بدون دیدگاه
2877
تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

17
بدون دیدگاه
2596
عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
2015
نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

49
1 دیدگاه
5335
کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

35
بدون دیدگاه
5627
شهر سرسبز و زیبای پاوه

شهر سرسبز و زیبای پاوه

7
بدون دیدگاه
569
دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

25
بدون دیدگاه
2843