دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
از فراز الموت، قزوین

از فراز الموت، قزوین

3
بدون دیدگاه
918
سرای سعد السلطنه، قزوین

سرای سعد السلطنه، قزوین

4
بدون دیدگاه
569
مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

5
بدون دیدگاه
958
سردر عالی قاپو-قزوین

سردر عالی قاپو-قزوین

5
بدون دیدگاه
562
کلیسای کانتور-قزوین

کلیسای کانتور-قزوین

3
بدون دیدگاه
543
منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

31
1 دیدگاه
8429
تصویری زیبا از گندمزار

تصویری زیبا از گندمزار

60
2 دیدگاه
9200
قزوین-سرای سعد السلطنه

قزوین-سرای سعد السلطنه

2
بدون دیدگاه
1210
نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

6
بدون دیدگاه
1239
قزوین - آستان چهار انبیاء

قزوین – آستان چهار انبیاء

9
بدون دیدگاه
1662
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

3
بدون دیدگاه
718
دروازه تهران-قزوین

دروازه تهران-قزوین

6
بدون دیدگاه
2519
غروب آفتاب در دشت قزوین

غروب آفتاب در دشت قزوین

4
بدون دیدگاه
607
دریاچه اوان الموت -85 کیلومتری قزوین

دریاچه اوان الموت -۸۵ کیلومتری قزوین

20
بدون دیدگاه
3821
کلیسای کانتور- قزوین

کلیسای کانتور- قزوین

10
بدون دیدگاه
1994
قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

14
بدون دیدگاه
4498
سرای سعد السلطنه- قزوین

سرای سعد السلطنه- قزوین

8
بدون دیدگاه
3983
عمارت کلاه فرنگی- قزوین

عمارت کلاه فرنگی- قزوین

12
6 دیدگاه
3980
برداشت انار- قزوین

برداشت انار- قزوین

37
1 دیدگاه
9126
کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

8
بدون دیدگاه
1734
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
1606
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
2745
کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

30
بدون دیدگاه
3461
امام زاده حسین-قزوین

امام زاده حسین-قزوین

11
بدون دیدگاه
1039
بازار قزوین

بازار قزوین

14
بدون دیدگاه
880
موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

13
بدون دیدگاه
1621
سردر عالی قاپوی قزوین

سردر عالی قاپوی قزوین

13
بدون دیدگاه
3831
عمارت چهل ستون در شهر قزوین

عمارت چهل ستون در شهر قزوین

12
بدون دیدگاه
1604
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

25
بدون دیدگاه
2666
برجهای خرقان قزوین

برجهای خرقان قزوین

21
بدون دیدگاه
5793
منظره ای زیبا از دره الموت

منظره ای زیبا از دره الموت

81
3 دیدگاه
19512
عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

17
بدون دیدگاه
3515
ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

78
2 دیدگاه
16183
مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین

7
بدون دیدگاه
4674
طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

58
3 دیدگاه
11502
دریاچه سد منجیل

دریاچه سد منجیل

30
بدون دیدگاه
6053
سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

56
1 دیدگاه
12341
بهار- طبیعت - خانواده

بهار- طبیعت – خانواده

20
بدون دیدگاه
3119
تصاویر بسیار دیدنی از ایران (1)

تصاویر بسیار دیدنی از ایران (۱)

99
4 دیدگاه
21403
قلعه الموت

قلعه الموت

30
بدون دیدگاه
3707
درياچه اوان-قزوین

درياچه اوان-قزوین

3
بدون دیدگاه
686
موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر

9
بدون دیدگاه
1763