دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

0
بدون دیدگاه
6
سرازیر شدن بهمن درپاوه

سرازیر شدن بهمن درپاوه

11
بدون دیدگاه
2485
نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
890
باغ گلهای شهر کرمانشاه

باغ گلهای شهر کرمانشاه

8
بدون دیدگاه
1379
مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

2
بدون دیدگاه
320
برداشت انار در پاوه

برداشت انار در پاوه

11
بدون دیدگاه
1989
طبیعت بکر اورامانات

طبیعت بکر اورامانات

14
بدون دیدگاه
2245
طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

15
بدون دیدگاه
1610
طبیعت بکر و زیبای هورامان

طبیعت بکر و زیبای هورامان

15
2 دیدگاه
1421
روستای قیطول در گیلانغرب

روستای قیطول در گیلانغرب

10
بدون دیدگاه
1288
گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

17
بدون دیدگاه
1721
نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

13
1 دیدگاه
647
نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

11
1 دیدگاه
1015
غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

9
1 دیدگاه
461
نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

9
بدون دیدگاه
289
طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
1048
پاییز زیبای پاوه

پاییز زیبای پاوه

14
بدون دیدگاه
1518
غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1133
باغ انار- پاوه

باغ انار- پاوه

21
بدون دیدگاه
3047
سد داریان -کرمانشاه

سد داریان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
2795
طبیعت بهاری کرند غرب

طبیعت بهاری کرند غرب

4
بدون دیدگاه
276
آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

10
بدون دیدگاه
1151
نمایی از شهرستان پاوه

نمایی از شهرستان پاوه

9
بدون دیدگاه
911
طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
598
طاق بستان-کرمانشاه

طاق بستان-کرمانشاه

2
بدون دیدگاه
505
نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
857
رودخانه هورامان -کرمانشاه

رودخانه هورامان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
1838
نمایی ازشاهو دراورامانات

نمایی ازشاهو دراورامانات

6
بدون دیدگاه
556
باغات پاوه دریک روز بهاری

باغات پاوه دریک روز بهاری

11
بدون دیدگاه
1004
بهشت گمشده پاوه

بهشت گمشده پاوه

55
1 دیدگاه
7001
نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

7
بدون دیدگاه
1476
طبیعت زیبا و بکر هورامان

طبیعت زیبا و بکر هورامان

7
بدون دیدگاه
935
روستای ملاورد-کرمانشاه

روستای ملاورد-کرمانشاه

43
بدون دیدگاه
6075
طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
1123
طبیعت بکر هورامان

طبیعت بکر هورامان

44
بدون دیدگاه
4095
رودخانه سیروان-هورامان

رودخانه سیروان-هورامان

38
بدون دیدگاه
4624
جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

17
بدون دیدگاه
3799
روستای ده سرخ-کرمانشاه

روستای ده سرخ-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
2589
لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

13
بدون دیدگاه
2029
روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

12
بدون دیدگاه
1569
تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

21
بدون دیدگاه
2595
تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

17
بدون دیدگاه
2352
عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1747
نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

49
1 دیدگاه
5104
کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

35
بدون دیدگاه
5420
شهر سرسبز و زیبای پاوه

شهر سرسبز و زیبای پاوه

7
بدون دیدگاه
351
دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

25
بدون دیدگاه
2425
جاده ی روستای گردشگری خانقاه

جاده ی روستای گردشگری خانقاه

30
بدون دیدگاه
2411
جاده ی روستای گردشگری خانقاه

جاده ی روستای گردشگری خانقاه

31
بدون دیدگاه
5946
تک درخت زیبا-کرمانشاه

تک درخت زیبا-کرمانشاه

23
1 دیدگاه
5055