دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
برداشت انار در پاوه

برداشت انار در پاوه

9
بدون دیدگاه
1920
طبیعت بکر اورامانات

طبیعت بکر اورامانات

0
بدون دیدگاه
10
طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

13
بدون دیدگاه
1584
طبیعت بکر و زیبای هورامان

طبیعت بکر و زیبای هورامان

14
2 دیدگاه
1387
روستای قیطول در گیلانغرب

روستای قیطول در گیلانغرب

9
بدون دیدگاه
1266
گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

16
بدون دیدگاه
1686
نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

12
1 دیدگاه
600
نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

10
1 دیدگاه
986
غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

8
1 دیدگاه
430
نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

7
بدون دیدگاه
264
طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
1017
پاییز زیبای پاوه

پاییز زیبای پاوه

13
بدون دیدگاه
1475
غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

8
بدون دیدگاه
1101
باغ انار- پاوه

باغ انار- پاوه

20
بدون دیدگاه
2979
سد داریان -کرمانشاه

سد داریان -کرمانشاه

21
بدون دیدگاه
2756
طبیعت بهاری کرند غرب

طبیعت بهاری کرند غرب

3
بدون دیدگاه
250
آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

10
بدون دیدگاه
1098
نمایی از شهرستان پاوه

نمایی از شهرستان پاوه

9
بدون دیدگاه
879
طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
562
طاق بستان-کرمانشاه

طاق بستان-کرمانشاه

2
بدون دیدگاه
470
نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
832
رودخانه هورامان -کرمانشاه

رودخانه هورامان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
1800
نمایی ازشاهو دراورامانات

نمایی ازشاهو دراورامانات

6
بدون دیدگاه
525
باغات پاوه دریک روز بهاری

باغات پاوه دریک روز بهاری

11
بدون دیدگاه
974
بهشت گمشده پاوه

بهشت گمشده پاوه

55
1 دیدگاه
6939
نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

7
بدون دیدگاه
1442
طبیعت زیبا و بکر هورامان

طبیعت زیبا و بکر هورامان

7
بدون دیدگاه
902
روستای ملاورد-کرمانشاه

روستای ملاورد-کرمانشاه

43
بدون دیدگاه
6036
طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
1101
طبیعت بکر هورامان

طبیعت بکر هورامان

44
بدون دیدگاه
4062
رودخانه سیروان-هورامان

رودخانه سیروان-هورامان

38
بدون دیدگاه
4588
جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

17
بدون دیدگاه
3769
روستای ده سرخ-کرمانشاه

روستای ده سرخ-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
2548
لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

12
بدون دیدگاه
1995
روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

11
بدون دیدگاه
1525
تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

20
بدون دیدگاه
2552
تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

17
بدون دیدگاه
2309
عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

8
بدون دیدگاه
1709
نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

49
1 دیدگاه
5074
کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

35
بدون دیدگاه
5388
شهر سرسبز و زیبای پاوه

شهر سرسبز و زیبای پاوه

7
بدون دیدگاه
327
دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

25
بدون دیدگاه
2395
جاده ی روستای گردشگری خانقاه

جاده ی روستای گردشگری خانقاه

30
بدون دیدگاه
2368
جاده ی روستای گردشگری خانقاه

جاده ی روستای گردشگری خانقاه

31
بدون دیدگاه
5918
تک درخت زیبا-کرمانشاه

تک درخت زیبا-کرمانشاه

23
1 دیدگاه
5015
گلهای تماشایی منطقه کوهستانی آتشگاه

گلهای تماشایی منطقه کوهستانی آتشگاه

28
بدون دیدگاه
3331
اردیبهشت در شهر زیبای پاوه

اردیبهشت در شهر زیبای پاوه

14
بدون دیدگاه
1581
طبیعت زیبا و با طروات کرمانشاه

طبیعت زیبا و با طروات کرمانشاه

16
بدون دیدگاه
3552
لاله ی واژگون و چشم اندازی به پاوه

لاله ی واژگون و چشم اندازی به پاوه

20
بدون دیدگاه
1714
مسجد عماد الدوله-کرمانشاه

مسجد عماد الدوله-کرمانشاه

21
بدون دیدگاه
4827