دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

1
بدون دیدگاه
8
سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

0
بدون دیدگاه
39
پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

0
بدون دیدگاه
48
سرازیر شدن بهمن درپاوه

سرازیر شدن بهمن درپاوه

13
بدون دیدگاه
2539
نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1208
باغ گلهای شهر کرمانشاه

باغ گلهای شهر کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1419
مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
361
برداشت انار در پاوه

برداشت انار در پاوه

11
بدون دیدگاه
2037
طبیعت بکر اورامانات

طبیعت بکر اورامانات

14
بدون دیدگاه
2279
طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

15
بدون دیدگاه
1645
طبیعت بکر و زیبای هورامان

طبیعت بکر و زیبای هورامان

15
2 دیدگاه
1458
روستای قیطول در گیلانغرب

روستای قیطول در گیلانغرب

10
بدون دیدگاه
1319
گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

17
بدون دیدگاه
1751
نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

13
1 دیدگاه
710
نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

11
1 دیدگاه
1050
غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

9
1 دیدگاه
486
نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

10
بدون دیدگاه
316
طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
1068
پاییز زیبای پاوه

پاییز زیبای پاوه

14
بدون دیدگاه
1570
غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1167
باغ انار- پاوه

باغ انار- پاوه

21
بدون دیدگاه
3111
سد داریان -کرمانشاه

سد داریان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
2848
طبیعت بهاری کرند غرب

طبیعت بهاری کرند غرب

4
بدون دیدگاه
310
آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

10
بدون دیدگاه
1185
نمایی از شهرستان پاوه

نمایی از شهرستان پاوه

9
بدون دیدگاه
936
طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
616
طاق بستان-کرمانشاه

طاق بستان-کرمانشاه

2
بدون دیدگاه
535
نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
887
رودخانه هورامان -کرمانشاه

رودخانه هورامان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
1871
نمایی ازشاهو دراورامانات

نمایی ازشاهو دراورامانات

6
بدون دیدگاه
594
باغات پاوه دریک روز بهاری

باغات پاوه دریک روز بهاری

11
بدون دیدگاه
1028
بهشت گمشده پاوه

بهشت گمشده پاوه

55
1 دیدگاه
7044
نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

7
بدون دیدگاه
1495
طبیعت زیبا و بکر هورامان

طبیعت زیبا و بکر هورامان

7
بدون دیدگاه
957
روستای ملاورد-کرمانشاه

روستای ملاورد-کرمانشاه

43
بدون دیدگاه
6115
طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
1150
طبیعت بکر هورامان

طبیعت بکر هورامان

44
بدون دیدگاه
4124
رودخانه سیروان-هورامان

رودخانه سیروان-هورامان

38
بدون دیدگاه
4653
جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

18
بدون دیدگاه
3828
روستای ده سرخ-کرمانشاه

روستای ده سرخ-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
2621
لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

13
بدون دیدگاه
2065
روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

12
بدون دیدگاه
1607
تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

21
بدون دیدگاه
2633
تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

17
بدون دیدگاه
2378
عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1775
نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

49
1 دیدگاه
5124
کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

35
بدون دیدگاه
5448
شهر سرسبز و زیبای پاوه

شهر سرسبز و زیبای پاوه

7
بدون دیدگاه
376
دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

25
بدون دیدگاه
2466
جاده ی روستای گردشگری خانقاه

جاده ی روستای گردشگری خانقاه

30
بدون دیدگاه
2452