دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
کوچه باغهای روستای گردشگری خانقاه دراستان کرمانشاه دربهار96

کوچه باغهای روستای گردشگری خانقاه دراستان کرمانشاه دربهار۹۶

6
1 دیدگاه
1107
گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

1
بدون دیدگاه
180
سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

0
بدون دیدگاه
90
پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

1
بدون دیدگاه
91
سرازیر شدن بهمن درپاوه

سرازیر شدن بهمن درپاوه

13
بدون دیدگاه
2577
نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1250
باغ گلهای شهر کرمانشاه

باغ گلهای شهر کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1463
مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
392
برداشت انار در پاوه

برداشت انار در پاوه

11
بدون دیدگاه
2100
طبیعت بکر اورامانات

طبیعت بکر اورامانات

14
بدون دیدگاه
2317
طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

15
بدون دیدگاه
1670
طبیعت بکر و زیبای هورامان

طبیعت بکر و زیبای هورامان

15
2 دیدگاه
1497
روستای قیطول در گیلانغرب

روستای قیطول در گیلانغرب

10
بدون دیدگاه
1352
گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

17
بدون دیدگاه
1778
نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

13
1 دیدگاه
776
نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

11
1 دیدگاه
1091
غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

9
1 دیدگاه
506
نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

10
بدون دیدگاه
349
طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
1100
پاییز زیبای پاوه

پاییز زیبای پاوه

14
بدون دیدگاه
1616
غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1204
باغ انار- پاوه

باغ انار- پاوه

22
بدون دیدگاه
3192
سد داریان -کرمانشاه

سد داریان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
2911
طبیعت بهاری کرند غرب

طبیعت بهاری کرند غرب

4
بدون دیدگاه
342
آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

10
بدون دیدگاه
1224
نمایی از شهرستان پاوه

نمایی از شهرستان پاوه

9
بدون دیدگاه
968
طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
637
طاق بستان-کرمانشاه

طاق بستان-کرمانشاه

2
بدون دیدگاه
560
نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
910
رودخانه هورامان -کرمانشاه

رودخانه هورامان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
1910
نمایی ازشاهو دراورامانات

نمایی ازشاهو دراورامانات

6
بدون دیدگاه
619
باغات پاوه دریک روز بهاری

باغات پاوه دریک روز بهاری

11
بدون دیدگاه
1054
بهشت گمشده پاوه

بهشت گمشده پاوه

55
1 دیدگاه
7103
نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

7
بدون دیدگاه
1538
طبیعت زیبا و بکر هورامان

طبیعت زیبا و بکر هورامان

7
بدون دیدگاه
992
روستای ملاورد-کرمانشاه

روستای ملاورد-کرمانشاه

43
بدون دیدگاه
6157
طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
1187
طبیعت بکر هورامان

طبیعت بکر هورامان

44
بدون دیدگاه
4162
رودخانه سیروان-هورامان

رودخانه سیروان-هورامان

38
بدون دیدگاه
4689
جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

18
بدون دیدگاه
3857
روستای ده سرخ-کرمانشاه

روستای ده سرخ-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
2657
لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

13
بدون دیدگاه
2101
روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

12
بدون دیدگاه
1646
تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

21
بدون دیدگاه
2672
تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

17
بدون دیدگاه
2417
عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1803
نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

49
1 دیدگاه
5161
کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

35
بدون دیدگاه
5481
شهر سرسبز و زیبای پاوه

شهر سرسبز و زیبای پاوه

7
بدون دیدگاه
409
دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

25
بدون دیدگاه
2519