دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
کوچه باغهای روستای گردشگری خانقاه دراستان کرمانشاه دربهار96

کوچه باغهای روستای گردشگری خانقاه دراستان کرمانشاه دربهار۹۶

8
1 دیدگاه
1534
گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

گلهای طبیعی باغات منطقه ی اورامانات

2
بدون دیدگاه
280
سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

سنگ نگاره اردشیر دوم-طاقبستان

1
بدون دیدگاه
179
پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

پارک کوهستان (بام کرمانشاه)

1
بدون دیدگاه
225
سرازیر شدن بهمن درپاوه

سرازیر شدن بهمن درپاوه

14
بدون دیدگاه
2671
نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

نمایی از منطقه گوری گهور دربخش باینگان-کرمانشاه

10
بدون دیدگاه
1368
باغ گلهای شهر کرمانشاه

باغ گلهای شهر کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1568
مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

مسجد عمادالدوله-کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
480
برداشت انار در پاوه

برداشت انار در پاوه

11
بدون دیدگاه
2219
طبیعت بکر اورامانات

طبیعت بکر اورامانات

14
بدون دیدگاه
2421
طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

طبیعت زیبای هورامان-کرمانشاه

15
بدون دیدگاه
1754
طبیعت بکر و زیبای هورامان

طبیعت بکر و زیبای هورامان

15
2 دیدگاه
1593
روستای قیطول در گیلانغرب

روستای قیطول در گیلانغرب

10
بدون دیدگاه
1442
گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

گلی بسیار نادر و خوشبو در منطقه آتشگاه

17
بدون دیدگاه
1843
نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

نمایی از پاوه-شهر چهار فصل کرمانشاه

14
1 دیدگاه
960
نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

نمایی زیبا از سراب همیشه خروشان روانسر-کرمانشاه

12
1 دیدگاه
1193
غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

غار قوری قلعه -بزرگترین غار آبی آسیا

9
1 دیدگاه
575
نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

نمایی دیدنی ازروستای نوریاب -پاوه

10
بدون دیدگاه
433
طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

طبیعت زیبا و بکر هورامان در کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
1179
پاییز زیبای پاوه

پاییز زیبای پاوه

14
بدون دیدگاه
1734
غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

غروب زیبای روستای شبانکاره- روانسر-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1303
باغ انار- پاوه

باغ انار- پاوه

22
بدون دیدگاه
3329
سد داریان -کرمانشاه

سد داریان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
3063
طبیعت بهاری کرند غرب

طبیعت بهاری کرند غرب

4
بدون دیدگاه
442
آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

آشیانه ی کبک کوه شاهو دراورامانات

10
بدون دیدگاه
1335
نمایی از شهرستان پاوه

نمایی از شهرستان پاوه

9
بدون دیدگاه
1043
طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

طبیعت پاییزی شویسرباینگان-کرمانشاه

6
بدون دیدگاه
711
طاق بستان-کرمانشاه

طاق بستان-کرمانشاه

2
بدون دیدگاه
634
نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

نمایی از پارک کوهستان -کرمانشاه

7
بدون دیدگاه
983
رودخانه هورامان -کرمانشاه

رودخانه هورامان -کرمانشاه

22
بدون دیدگاه
2022
نمایی ازشاهو دراورامانات

نمایی ازشاهو دراورامانات

6
بدون دیدگاه
702
باغات پاوه دریک روز بهاری

باغات پاوه دریک روز بهاری

11
بدون دیدگاه
1136
بهشت گمشده پاوه

بهشت گمشده پاوه

55
1 دیدگاه
7239
نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

نمایی از باغات زیتون وانارهیروی ورودخانه ی خروشان سیروان

7
بدون دیدگاه
1598
طبیعت زیبا و بکر هورامان

طبیعت زیبا و بکر هورامان

7
بدون دیدگاه
1068
روستای ملاورد-کرمانشاه

روستای ملاورد-کرمانشاه

43
بدون دیدگاه
6290
طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

طبیعت بهاری منطقه ی شبانکاره دراستان کرمانشاه

4
بدون دیدگاه
1285
طبیعت بکر هورامان

طبیعت بکر هورامان

44
بدون دیدگاه
4248
رودخانه سیروان-هورامان

رودخانه سیروان-هورامان

38
بدون دیدگاه
4803
جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

جاده سرسبز همدان به کرمانشاه

18
بدون دیدگاه
3960
روستای ده سرخ-کرمانشاه

روستای ده سرخ-کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
2749
لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

لاله ی واژگون با رنگی متفاوت درکوه آتشگاه

13
بدون دیدگاه
2187
روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

روستای گردشگری ساتیاری دراستان کرمانشاه

12
بدون دیدگاه
1739
تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

تک درخت زیبا درکوههای اورامانات

21
بدون دیدگاه
2768
تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

تصویری از شغل پرمشقت سقزچینی درپاوه

17
بدون دیدگاه
2509
عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

عشایر در منطقه شاهو- کرمانشاه

9
بدون دیدگاه
1894
نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

نمایی زیبا ازطبیعت دیدنی اورامانات

49
1 دیدگاه
5253
کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

کوهستان دالانی درنقطه ی صفرمرزی-کرمانشاه

35
بدون دیدگاه
5552
شهر سرسبز و زیبای پاوه

شهر سرسبز و زیبای پاوه

7
بدون دیدگاه
491
دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

دشت لاله های واژگون-کرمانشاه

25
بدون دیدگاه
2677