دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
از فراز الموت، قزوین

از فراز الموت، قزوین

3
بدون دیدگاه
711
سرای سعد السلطنه، قزوین

سرای سعد السلطنه، قزوین

4
بدون دیدگاه
314
مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

5
بدون دیدگاه
789
سردر عالی قاپو-قزوین

سردر عالی قاپو-قزوین

5
بدون دیدگاه
448
کلیسای کانتور-قزوین

کلیسای کانتور-قزوین

3
بدون دیدگاه
389
منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

31
1 دیدگاه
8178
تصویری زیبا از گندمزار

تصویری زیبا از گندمزار

60
2 دیدگاه
8869
قزوین-سرای سعد السلطنه

قزوین-سرای سعد السلطنه

2
بدون دیدگاه
1041
نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

6
بدون دیدگاه
813
قزوین - آستان چهار انبیاء

قزوین – آستان چهار انبیاء

9
بدون دیدگاه
1553
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

3
بدون دیدگاه
595
دروازه تهران-قزوین

دروازه تهران-قزوین

6
بدون دیدگاه
2333
غروب آفتاب در دشت قزوین

غروب آفتاب در دشت قزوین

4
بدون دیدگاه
477
دریاچه اوان الموت -85 کیلومتری قزوین

دریاچه اوان الموت -۸۵ کیلومتری قزوین

20
بدون دیدگاه
3650
کلیسای کانتور- قزوین

کلیسای کانتور- قزوین

10
بدون دیدگاه
1712
قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

13
بدون دیدگاه
3630
سرای سعد السلطنه- قزوین

سرای سعد السلطنه- قزوین

8
بدون دیدگاه
3739
عمارت کلاه فرنگی- قزوین

عمارت کلاه فرنگی- قزوین

12
6 دیدگاه
3681
برداشت انار- قزوین

برداشت انار- قزوین

37
1 دیدگاه
8958
کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

8
بدون دیدگاه
1394
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
1437
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
2491
کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

29
بدون دیدگاه
3149
امام زاده حسین-قزوین

امام زاده حسین-قزوین

11
بدون دیدگاه
836
بازار قزوین

بازار قزوین

14
بدون دیدگاه
771
موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

13
بدون دیدگاه
1372
سردر عالی قاپوی قزوین

سردر عالی قاپوی قزوین

13
بدون دیدگاه
3726
عمارت چهل ستون در شهر قزوین

عمارت چهل ستون در شهر قزوین

12
بدون دیدگاه
1427
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

25
بدون دیدگاه
2509
برجهای خرقان قزوین

برجهای خرقان قزوین

21
بدون دیدگاه
5366
منظره ای زیبا از دره الموت

منظره ای زیبا از دره الموت

81
3 دیدگاه
19123
عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

17
بدون دیدگاه
3274
ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

78
2 دیدگاه
15826
مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین

7
بدون دیدگاه
4454
طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

58
3 دیدگاه
10538
دریاچه سد منجیل

دریاچه سد منجیل

30
بدون دیدگاه
5852
سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

56
1 دیدگاه
11903
بهار- طبیعت - خانواده

بهار- طبیعت – خانواده

20
بدون دیدگاه
2945
تصاویر بسیار دیدنی از ایران (1)

تصاویر بسیار دیدنی از ایران (۱)

99
4 دیدگاه
20726
قلعه الموت

قلعه الموت

30
بدون دیدگاه
3557
درياچه اوان-قزوین

درياچه اوان-قزوین

3
بدون دیدگاه
540
موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر

9
بدون دیدگاه
1671