دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
از فراز الموت، قزوین

از فراز الموت، قزوین

2
بدون دیدگاه
647
سرای سعد السلطنه، قزوین

سرای سعد السلطنه، قزوین

1
بدون دیدگاه
220
مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

5
بدون دیدگاه
735
سردر عالی قاپو-قزوین

سردر عالی قاپو-قزوین

5
بدون دیدگاه
393
کلیسای کانتور-قزوین

کلیسای کانتور-قزوین

3
بدون دیدگاه
326
منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

31
1 دیدگاه
8103
تصویری زیبا از گندمزار

تصویری زیبا از گندمزار

60
2 دیدگاه
8751
قزوین-سرای سعد السلطنه

قزوین-سرای سعد السلطنه

2
بدون دیدگاه
972
نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

6
بدون دیدگاه
735
قزوین - آستان چهار انبیاء

قزوین – آستان چهار انبیاء

9
بدون دیدگاه
1507
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

3
بدون دیدگاه
516
دروازه تهران-قزوین

دروازه تهران-قزوین

6
بدون دیدگاه
2266
غروب آفتاب در دشت قزوین

غروب آفتاب در دشت قزوین

4
بدون دیدگاه
432
دریاچه اوان الموت -85 کیلومتری قزوین

دریاچه اوان الموت -۸۵ کیلومتری قزوین

20
بدون دیدگاه
3589
کلیسای کانتور- قزوین

کلیسای کانتور- قزوین

10
بدون دیدگاه
1659
قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

13
بدون دیدگاه
3485
سرای سعد السلطنه- قزوین

سرای سعد السلطنه- قزوین

8
بدون دیدگاه
3675
عمارت کلاه فرنگی- قزوین

عمارت کلاه فرنگی- قزوین

12
6 دیدگاه
3602
برداشت انار- قزوین

برداشت انار- قزوین

37
1 دیدگاه
8887
کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

8
بدون دیدگاه
1333
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
1389
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
2429
کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

29
بدون دیدگاه
3065
امام زاده حسین-قزوین

امام زاده حسین-قزوین

11
بدون دیدگاه
782
بازار قزوین

بازار قزوین

14
بدون دیدگاه
720
موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

13
بدون دیدگاه
1314
سردر عالی قاپوی قزوین

سردر عالی قاپوی قزوین

13
بدون دیدگاه
3685
عمارت چهل ستون در شهر قزوین

عمارت چهل ستون در شهر قزوین

12
بدون دیدگاه
1376
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

25
بدون دیدگاه
2448
برجهای خرقان قزوین

برجهای خرقان قزوین

21
بدون دیدگاه
5260
منظره ای زیبا از دره الموت

منظره ای زیبا از دره الموت

81
3 دیدگاه
18980
عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

17
بدون دیدگاه
3200
ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

78
2 دیدگاه
15685
مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین

7
بدون دیدگاه
4389
طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

58
3 دیدگاه
10310
دریاچه سد منجیل

دریاچه سد منجیل

30
بدون دیدگاه
5784
سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

56
1 دیدگاه
11734
بهار- طبیعت - خانواده

بهار- طبیعت – خانواده

20
بدون دیدگاه
2896
تصاویر بسیار دیدنی از ایران (1)

تصاویر بسیار دیدنی از ایران (۱)

99
4 دیدگاه
20534
قلعه الموت

قلعه الموت

30
بدون دیدگاه
3495
درياچه اوان-قزوین

درياچه اوان-قزوین

3
بدون دیدگاه
502
موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر

9
بدون دیدگاه
1640