دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
از فراز الموت، قزوین

از فراز الموت، قزوین

2
بدون دیدگاه
618
سرای سعد السلطنه، قزوین

سرای سعد السلطنه، قزوین

1
بدون دیدگاه
174
مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

5
بدون دیدگاه
701
سردر عالی قاپو-قزوین

سردر عالی قاپو-قزوین

5
بدون دیدگاه
371
کلیسای کانتور-قزوین

کلیسای کانتور-قزوین

3
بدون دیدگاه
299
منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

31
1 دیدگاه
8070
تصویری زیبا از گندمزار

تصویری زیبا از گندمزار

60
2 دیدگاه
8696
قزوین-سرای سعد السلطنه

قزوین-سرای سعد السلطنه

2
بدون دیدگاه
942
نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

6
بدون دیدگاه
687
قزوین - آستان چهار انبیاء

قزوین – آستان چهار انبیاء

9
بدون دیدگاه
1481
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

3
بدون دیدگاه
476
دروازه تهران-قزوین

دروازه تهران-قزوین

6
بدون دیدگاه
2227
غروب آفتاب در دشت قزوین

غروب آفتاب در دشت قزوین

4
بدون دیدگاه
408
دریاچه اوان الموت -85 کیلومتری قزوین

دریاچه اوان الموت -۸۵ کیلومتری قزوین

20
بدون دیدگاه
3558
کلیسای کانتور- قزوین

کلیسای کانتور- قزوین

10
بدون دیدگاه
1625
قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

12
بدون دیدگاه
3394
سرای سعد السلطنه- قزوین

سرای سعد السلطنه- قزوین

8
بدون دیدگاه
3641
عمارت کلاه فرنگی- قزوین

عمارت کلاه فرنگی- قزوین

12
6 دیدگاه
3573
برداشت انار- قزوین

برداشت انار- قزوین

37
1 دیدگاه
8845
کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

8
بدون دیدگاه
1296
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
1366
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
2395
کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

29
بدون دیدگاه
3022
امام زاده حسین-قزوین

امام زاده حسین-قزوین

11
بدون دیدگاه
760
بازار قزوین

بازار قزوین

14
بدون دیدگاه
699
موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

13
بدون دیدگاه
1282
سردر عالی قاپوی قزوین

سردر عالی قاپوی قزوین

13
بدون دیدگاه
3667
عمارت چهل ستون در شهر قزوین

عمارت چهل ستون در شهر قزوین

12
بدون دیدگاه
1343
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

25
بدون دیدگاه
2423
برجهای خرقان قزوین

برجهای خرقان قزوین

21
بدون دیدگاه
5221
منظره ای زیبا از دره الموت

منظره ای زیبا از دره الموت

81
3 دیدگاه
18884
عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

17
بدون دیدگاه
3173
ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

78
2 دیدگاه
15600
مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین

7
بدون دیدگاه
4359
طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

57
2 دیدگاه
10173
دریاچه سد منجیل

دریاچه سد منجیل

30
بدون دیدگاه
5742
سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

56
1 دیدگاه
11625
بهار- طبیعت - خانواده

بهار- طبیعت – خانواده

20
بدون دیدگاه
2873
تصاویر بسیار دیدنی از ایران (1)

تصاویر بسیار دیدنی از ایران (۱)

99
4 دیدگاه
20425
قلعه الموت

قلعه الموت

30
بدون دیدگاه
3468
درياچه اوان-قزوین

درياچه اوان-قزوین

3
بدون دیدگاه
484
موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر

9
بدون دیدگاه
1622