دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید دیدنی های ایران را در تلگرام دنبال کنید
افزودن تصویر
مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

مجسمه مرد نقاش در خیابان سپه قزوین

5
بدون دیدگاه
676
سردر عالی قاپو-قزوین

سردر عالی قاپو-قزوین

4
بدون دیدگاه
345
کلیسای کانتور-قزوین

کلیسای کانتور-قزوین

3
بدون دیدگاه
275
منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

منظره ای زیبا از باراجین-قزوین

31
1 دیدگاه
8036
تصویری زیبا از گندمزار

تصویری زیبا از گندمزار

60
2 دیدگاه
8643
قزوین-سرای سعد السلطنه

قزوین-سرای سعد السلطنه

2
بدون دیدگاه
919
نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

نمایی از قله پرصلابت دماوند و برج میلاد

6
بدون دیدگاه
654
قزوین - آستان چهار انبیاء

قزوین – آستان چهار انبیاء

9
بدون دیدگاه
1459
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

3
بدون دیدگاه
427
دروازه تهران-قزوین

دروازه تهران-قزوین

6
بدون دیدگاه
2199
غروب آفتاب در دشت قزوین

غروب آفتاب در دشت قزوین

4
بدون دیدگاه
389
دریاچه اوان الموت -85 کیلومتری قزوین

دریاچه اوان الموت -۸۵ کیلومتری قزوین

20
بدون دیدگاه
3523
کلیسای کانتور- قزوین

کلیسای کانتور- قزوین

10
بدون دیدگاه
1604
قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

قزقلعه یا قلعه دختر قزوین

12
بدون دیدگاه
3327
سرای سعد السلطنه- قزوین

سرای سعد السلطنه- قزوین

8
بدون دیدگاه
3602
عمارت کلاه فرنگی- قزوین

عمارت کلاه فرنگی- قزوین

12
6 دیدگاه
3546
برداشت انار- قزوین

برداشت انار- قزوین

37
1 دیدگاه
8809
کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

کاشی کاری زیبای حسینیه امینی ها-قزوین

8
بدون دیدگاه
1271
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
1355
کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه-قزوین

9
بدون دیدگاه
2372
کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

29
بدون دیدگاه
2986
امام زاده حسین-قزوین

امام زاده حسین-قزوین

11
بدون دیدگاه
733
بازار قزوین

بازار قزوین

14
بدون دیدگاه
681
موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

موزه مردم شناسی در حمام قجر قزوین

13
بدون دیدگاه
1255
سردر عالی قاپوی قزوین

سردر عالی قاپوی قزوین

13
بدون دیدگاه
3645
عمارت چهل ستون در شهر قزوین

عمارت چهل ستون در شهر قزوین

12
بدون دیدگاه
1310
حمام قجر-قزوین

حمام قجر-قزوین

25
بدون دیدگاه
2390
برجهای خرقان قزوین

برجهای خرقان قزوین

21
بدون دیدگاه
5180
منظره ای زیبا از دره الموت

منظره ای زیبا از دره الموت

81
3 دیدگاه
18827
عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

عمارت کلاه فرنگی، چهلستون قزوین

17
بدون دیدگاه
3151
ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

ارتفاعات سرسبز الموت در بهار

78
2 دیدگاه
15531
مسجد جامع قزوین

مسجد جامع قزوین

7
بدون دیدگاه
4336
طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

طبیعت زیبای روستای سیاهپوش

56
2 دیدگاه
10079
دریاچه سد منجیل

دریاچه سد منجیل

30
بدون دیدگاه
5709
سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

سمنگاه ییلاق روستای سیاهپوش

56
1 دیدگاه
11551
بهار- طبیعت - خانواده

بهار- طبیعت – خانواده

20
بدون دیدگاه
2849
تصاویر بسیار دیدنی از ایران (1)

تصاویر بسیار دیدنی از ایران (۱)

99
4 دیدگاه
20302
قلعه الموت

قلعه الموت

30
بدون دیدگاه
3445
درياچه اوان-قزوین

درياچه اوان-قزوین

3
بدون دیدگاه
462
موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر

9
بدون دیدگاه
1602